1. lagaminai.lt“ elektroninėje parduotuvėje atliekamiems pirkimo-pardavimo sandoriams taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 2. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento (toliau – Pirkėjas) ir „lagaminai.lt“ (toliau – Pardavėjas) sudaroma nuo momento, kai pirkėjas patvirtina norimų prekių krepšelį ir įvykdo užsakymą pagal visus pardavėjo nurodomus užsakymo žingsnius internetinėje parduotuvėje, kurių galutinis yra mokėjimo būdo ir užsakymo pristatymo pasirinkimas ir patvirtinimas.

 3. Jei pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę į užsakytą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, pardavėjas įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas ir anuliuoti kliento užsakymą.

 4. Po to, kai pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo pardavėjo tiesioginių veiksmų nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei pirkėjas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai pardavėją žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu sales@vgp.lt per 3 (tris) darbo dienas, nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos pagal anksčiau (žr. 3 punktas) nurodytas sąlygas.

 5. Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Nurodydami savo duomenis, pirkėjai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą bei pašto kodą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą. Pirkėjai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Pateikus neteisingus duomenis, pirkėjo galimybės naudotis pardavėjo administruojama elektroninės parduotuvė svetaine bus ribojamos.

 6. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti asmeninės konfidencialios informacijos, įvestos registracijos metu, trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama pagal teisės aktų numatytas išimtis.

 7. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokiam užsakymo vykdymui.

 8. Draudžiama:

 • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško pardavėjo sutikimo;

 • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti internetinės svetainės „lagaminai.lt“ darbui ar kitais veiksmais trikdyti pardavėjo sistemos veiklą.

 1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

 2. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

 3. Pardavėjas pasilieka teisę:

 • koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus taisyklių pakeitimams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;

 • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine.

 1. Pirkdami prekes internetinėje parduotuvėje „lagaminai.lt“, pirkėjai patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis.

 2. Prekė gali skirtis nuo internetinėje svetainėje parodytų nuotraukų. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

 3. Visų prekių kiekiai, elektroninėje ir fizinėse „lagaminai.lt“ parduotuvėse, yra riboti.

 4. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti pirkėjui laikydamiesi nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba pirkėjo ir pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

 5. Visi nesutarimai, kilę dėl Prekių prikimo-pardavimo taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.